Bitcoin คืออะไร

Bitcoin สกุลเงินในรูปแบบของดิจิทัล Bitcoin ถูกสร้างขึ้นมาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ มันคือสกุลเงินหนึ่งที่ถือกำเนิดขึ้นในรูปแบบของดิจิทัลออนไลน์ Bitcoin ไม่มีรูปร่างและไม่สามารถจับต้องได้เหมือนธนบัตรหรือเหรียญเงินตราต่างๆที่เรารู้จักหรือเคยเห็นกันมา โดยระบบของ Bitcoin ถูกรันโดยคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานทั่วโลก โดยจะเป็นการใช้ระบบซอฟต์แวร์ในการถอดรหัสสมการคณิตศาสตร์ Bitcoin ถือเป็นสกุลเงินแรกของโลกที่ถูกเรียกว่าคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) โดยปัจจุบันได้รับการยอมรับจากทั่วโลกสามารถใช้แทนเงินสด เพื่อซื้อสินค้า กับระบบซื้อขายผ่านอินเทอร์เนตทั่วๆไปที่ใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตออนไลน์ ความพิเศษของ Bitcoin ที่เป็นตัวช่วยให้มันเป็นที่นิยมคือมันถูกควบคุมแบบกระจาย (decentralize) กล่าวคือไม่มีสถาบันการเงินไหนสามารถควบคุมบิมคอยได้ ซึ่งนั่นทำให้ผู้คนที่เลือกใช้ Bitcoin ส่วนใหญ่สบายใจเนื่องจากแม้แต่ธนาคารก็ไม่สามารถควบคุม Bitcoin ได้ Bitcoin ถูกสร้างขึ้นโดยเป็นเหมือนกับไฟล์คอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มนักพัฒนาอิสระที่ใครๆก็สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ … Read More